<<< De jeugdwet staat grotendeels hiernaast.

 

Met daarachter over McMichael-arrest e.d.

 

<<< Ook andere wetten zoals uit het

 

Burgerlijk Wetboek, uit het

 

wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

 

uit de Awb, enz., zijn genoemd.

<<< Daar vindt ge meer, ook over precedente uitspraken m.b.t. 'jeugdzorg'. Kijk maar.

 

Dit t.a.v. lid 3. De onafhankelijke wetenschap, zoals ook op deze site genoemd, bewijst dat de 'jeugdzorg' schadelijk is maar als een traditie aan vast gehouden wordt door de politiek, terwijl er jeugd-gezondheidszorg bestaat met hogere kwaliteitseisen.
Dit t.a.v. lid 3. De onafhankelijke wetenschap, zoals ook op deze site genoemd, bewijst dat de 'jeugdzorg' schadelijk is maar als een traditie aan vast gehouden wordt door de politiek, terwijl er jeugd-gezondheidszorg bestaat met hogere kwaliteitseisen.